Junkerdal nye Tollsted

Åpning av Junkerdal nye Tollsted 28. oktober 2015. Se også Tollvesenets egen nettside.

Nybygget har hatt en kostnadsramme på 81,9 millioner kroner, og er på totalt 1015 kvadratmeter. Byggingen og etableringen av nye Junkerdal tollsted langs riksveg 77 ved svenskegrensa er ledd i satsingen på en helhetlig og mer effektiv grensekontroll langs landegrensene mot våre tre naboland Finland, Russland og Sverige.

Einar Bødker tale under åpnngen

Einar Bødker, Tollstasjonssjef